Last edited by Nanos
Monday, May 18, 2020 | History

4 edition of Cuir ainm gàidhlig air an taigh agad = found in the catalog.

Cuir ainm gàidhlig air an taigh agad =

David Livingston-Lowe

Cuir ainm gàidhlig air an taigh agad =

give your home or cottage a Scottish name

by David Livingston-Lowe

  • 229 Want to read
  • 5 Currently reading

Published by Celtica in Toronto .
Written in English


Edition Notes

StatementDavid Livingstone-Lowe ; illustrated by deborah Livingstone-Lowe.
ContributionsLivingstone-Lowe, David., Livingstone-Lowe, Deborah.
The Physical Object
Pagination44p. :
Number of Pages44
ID Numbers
Open LibraryOL17846290M
ISBN 100968144209
OCLC/WorldCa36341438

  5 posts published by tnagblog during October Pàrantan Rùdasach; Tha sinn uile eòlach air an leithid na pàrantan sin a bhios a’ fuaimneachadh nam faclan dhan chloinn fhad ‘s a bhios iad a’ seinn agus a’ dèanamh cinnteach nach eil fìù ‘s aon phìos fhalt a-mach à aite. aonad 1 modal 2 aonad 1 Siuthad! Am faod mi a dhol dhan taigh-bheag? Am faod mi peansail fhaighinn? Cuir air an solas! Cuir suas do làmh! Dùin an doras! Trobhad! Thoir a-mach do leabhraichean! 2. Fosgail an uinneag! Èist ris an earrainn. (Earrann 2) Dè tha an tidsear ag ràdh ris na sgoilearan? Sgrìobh an clàr. Listen to the passage.

A MHATHAIR (a va=hir) His mother. But A MATH AIR (a ma=hir). Her mother. AR CAR, Our car. UR PEITEAG (pay=chag). Your jacket. AN TAIGH, Their house. But again, AM BAILE, Their town. These last two might also mean The house, The town, and so we often hear AN TAIGH AC A, The house at them or Their house, and AM BAILE ACA, Their town. cuir do chota ort; put your coat on (Literally: put your coat on you) tha an taigh againn mor; our house is big (Literally: The house at us is big) chan eil an taigh againn mor; our house is not big (Literally: The house at us is not big) tha am fear ag ionnsachadh; the man is learning. bha a' chaileag a' seinn; the girl was singing. tha an taigh beag.

The original Red Data Book of Insects published in abairt shìmpidh, ainm dùthchail no ainm tuathanaich), ainm a th' air a chleachdadh ann an sgìre, glè thric an coimeas ri ainm saidheansail. Faic Beag-fhaclair gu lèir Ceangalan buntainneach. Ma tha trioblaid agad leis an liosta-sgrùdaidh seo, cuir fios thugainn air post-d.   A bharrachd air na faidhlichean-fuaim do dh'oileanaich, tha sinn air leabhar beag a sgrìobhadh, le fiosrachadh feumail air na b' urrainn dhut dèanamh aig an taigh, eadar na clasaichean agad, airson adhartas a dhèanamh sa chànan. Faodaidh tu an leabhar seo fhaighinn tron chunntas agad, tron làrach-lìn Ùlpan. Faodaidh tu clàradh son cunntas an seo Tha .


Share this book
You might also like
biologic fundamentals of radiation therapy

biologic fundamentals of radiation therapy

Jungles

Jungles

Iraq, 1900-1950

Iraq, 1900-1950

Catalogue of Australian keyboard music in the Australian Music Centre collection

Catalogue of Australian keyboard music in the Australian Music Centre collection

My fair lady.

My fair lady.

Narrative of the shipwreck and sufferings of the crew and passengers of the English brig Neptune

Narrative of the shipwreck and sufferings of the crew and passengers of the English brig Neptune

Some aspects of the labour market in Britain, c. 1870-1914.

Some aspects of the labour market in Britain, c. 1870-1914.

Troys Amazing Universe

Troys Amazing Universe

The Life of Jesus Christ and Biblical Revelations, Volume III

The Life of Jesus Christ and Biblical Revelations, Volume III

old Straight track

old Straight track

African farmers in Rhodesia

African farmers in Rhodesia

Transport in the salt industry.

Transport in the salt industry.

Education for world-citizenship.

Education for world-citizenship.

Probleme privater Auslandsinvestitionen in Mexico.

Probleme privater Auslandsinvestitionen in Mexico.

Two under the Indian sun [by] Jon and Rumer Godden.

Two under the Indian sun [by] Jon and Rumer Godden.

Recordkeeping guidance document for surface coating operations and the graphic arts industry

Recordkeeping guidance document for surface coating operations and the graphic arts industry

Cuir ainm gàidhlig air an taigh agad = by David Livingston-Lowe Download PDF EPUB FB2

Cuir Ainm Gàidhlig air an Taigh agad: Give your Home or Cottage a Scottish Name [Livingston-Lowe, David & Deborah.] on *FREE* shipping on qualifying offers.

Cuir Ainm Gàidhlig air an Taigh agad: Give your Home or Cottage a Scottish NameAuthor: David & Deborah. Livingston-Lowe. wanting to give their house a Gaelic name.

Anyway, I've now found a book which may help: The book to get if you want to give your house a Gaelic name is "Cuir ainm Gaidhlig air an taigh agad" (Give your home or cottage a Scottish name) by David and Deborah Livingston-Lowe ISBN 44 pages.

Includes English, Gaelic and phonetics. The book to get if you want to give your house a Gaelic name is "Cuir ainm Gàidhlig air an taigh agad" (Give your home or cottage a Scottish name) by David and.

Tha liosta de dh’ainmean Gàidhlig airson 85 maoraich a ghabhas lorg timcheall costa na h-Alba air a dhol a-mach gu co-chomhairleachadh poblach / A list of proposed standard Gaelic names for 85 marine mollusc species in Scottish waters has gone out to public consultation. Trusadh Ainmean nam Maorach Tha pròiseact airson ainmean coitcheann aontachadh do.

Tha e gu math dìorrasachd air sgrìobhadh, gu h-àraid leis an iris air loidhne, Dàna. Bha e fìus ag obair dhaibh air na saor laithean aige aig a’ Mhòd – bha e dlùth ri ainm a’ phàipear ‘s e a cuir na digits aige air na cairtean aig Dàna airson nigheanan neo-chiontach an Obain.

Cuir taic ri ainm-àite sònraichte ann an stòr-dàta Ainmean-Àite na h-Alba. Ciamar a tha seo ag obair. Mus tèid ainmean-àite dhan Stòr-dàta againn feumaidh sinn an rannsachadh, ach chan eil an ùine rannsachaidh againn air a maoineachadh gu h-iomlan.

Mar sin, tha taic a bharrachd a dhìth oirnn gus pàigheadh airson an rannsachaidh. Bhidio le tar-sgrìobhadh, eadar-theangachadh is briathrachas bhon phrògram A-Staigh || Video, Gaelic transcription, English translation and vocabulary from the programme A-Staigh (Inside). Cuir ainm-àite, leithid baile, a-steach agus tòisich ur rannsachadh.

Thalla a-steach air a’ mhapa gus diofar chlàran-tomhais fhaicinn, agus bruth air a’ mhapa gus comharra-clèithe sia àireamhan fhaighinn. *Thòir an aire. Cha tèid agad air ainmean sam bith nach eil sgrìobhte air a’ mhapa a lorg.

Mar thoradh air sin, tha sinn a’ cur air bhog dà shuirbhidh mu dheidhinn nan seirbheisean Gàidhlig againn – aon a tha luath is furasta, gus na beachdan agad a thoirt dhuinn gu gearr, agus aon mu dheidhinn a’ Phlana Ghàidhlig againn a tha a’ dèiligeadh ris na bhios sinn a’ dèanamh thairis air an ath chòig bliadhna.

Ma tha ùidh agad sa chùrsa seo, thèid chun làrach-lìn airson barrachd fios neo cur thugainn brath / If you are interested in the course, all info is on the website and we are still taking applications.

Sabhal Mòr Ostaig 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 Hello a chàirdean. Tha mi an dòchas gu bheil sibh uile a’ cumail gu math agus sàbhailte. An Taigh 1 (The House 1) Ràidhean & Sìde 1 (Seasons & Weather 1) An Nollaig 1 (Christmas 1) An Nollaig 2 (Christmas 2) Àiteachan Mìorbhalach.

Teampall ann an Iapan; Ann an Alba. Caisteal Rait. Eighr-Sruth. Beulaibh an eighr-shruith; Sealladh air cho àrd sa tha deigh an eighr-shruith; Sealladh eile dhen eighr-shruth. Sgeulachdan.

Plòigh is a holiday activity club in the Galson Estate with the aim of running activities during the Easter, Summer and October holidays.

Plòigh activities are aimed at Sgoil Àraich (nursery) and primary aged children. Plòigh Mhòr is a programme for our secondary aged children which aims to deliver fun and exciting activities that older children will engage in.

Ged a tha Mòrag beag, tha i air leth math air obair, agus is ise a dh’fheumadh sin, oir tha gu leòr aice ri dhèanamh, eadar an taigh, a’ chroit, a’ chlann, agus a h-uile rud.

A bharrachd air seo, chaidh mi air safari rèile air an Northern City Line. ‘S e seo an loidhne eadar Moorgate agus Finsbury Park. B’ àbhaist dha a bhith mar phàirt den London Underground leis an ainm ‘the Highbury Branch’ den Northern Line gus an deagh a ghabhail thairis le BR ann an See more of Sabhal Mòr Ostaig on Facebook.

Log In. Cuir an aireamh oileanach agad agus an ionad-mheasaidha-mhainair beulaibh gaeh leabhar-freagairt. Na cuir d' ainm air pairt sam bith den leabhar-freagairt. Cuir loidhne tra notaiehean sam bith naeh eil thu ag iarraidh a bhith air an eeartaehadh. Chan fhaod thu am paipear le na eeistean a thoirt a-maeh a se6mar na deuehainn.

Am Faclair Beag - A New English / Scottish Gaelic Dictionary Incorporating Dwelly and Faclair nan Gnàthasan-cainnte by Cairnwater Consulting and Akerbeltz. Am Faclair Beag - Faclair ùr Gàidhlig gu Beurla is Beurla gu Gàidhlig le Dwelly agus Faclair nan Gnàthasan-cainnte 'na bhroinn le Akerbeltz is Cairnwater Consulting.

Cha robh aca air a-riamh ach “Calum Mòr”. Is e ainm a sheanar a tha air Calum Bàn ach, fhad ’s a tha e anns an sgoil, chan eil air ach Calum MacDhòmhnaill, agus is e sin an t-ainm a. Tha Taigh-tasgaidh nan Trèanaichean Dealanach ann an Coventry gu bhith a' dùnadh san Dàmhair agus mar sin, chaidh mi ann an t-seachdain sa chaidh gus sùil a thoirt air.

Às dèidh tighinn far trèana à Glaschu, choisich mi a-steach gu meadhan a' bhaile bhon. Air a mholadh: airson ainm saidheansail: Aig an àm seo gum an t-ainm aithnichte, saidheansail airson gnè, mar a th' air a mholadh le Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdair agus an Lìonra Bith-iomadachd Nàiseanta airson a chleachdadh san RA (ann an corra shuidheachadh, faodaidh seo a bhith eadar-dhealaichte on ainm ann an dùthchannan eile).

Turas canàil ann am bàta-teasairginn A canal journey in a lifeboat; Mar a tha Rhoda a’ cumail trang How Rhoda keeps busy; Tha Daibhidh taingeil gu bheil Taiji aige aig an àm seo David is grateful he has Taiji at this time; Co-ionnanachd eadar na gnèithean Gender equality; Na beachdan aig Alannah air oileanaich agus deoch làidir Alannah’s views on students and alcohol.Little by Little Beag air Bheag.

Beginners (A1): Phrasebook. Introduction. tha mi anns an taigh I am reading a book tha mi a’ leughadh leabhar I am thirsty tha am pathadh orm I don’t think dè an t-ainm a th’ oirbh / th’ ort? what will you have?

dè ghabhas tu? For more information or to book a place on the tour or class, contact us at [email protected] or The pop-up stall is a drop in and doesn’t require any booking. The national Gaelic schools debate will also be taking place in the Scottish Parliament on Wednesday 29th November.

More details are available on the debate website.